Mind

Familieopstelling-hoe werkt het?-

Interview met Ingrid van Toor-Stultiens

“Een familieopstelling is iets wonderlijks, heeft iets magisch, maar is tegelijkertijd ook precies wat het is. Een familieopstelling kan veel opluchting brengen en verlichting geven, als wordt aangekeken wat in de onderstroom van iemand speelt en daar vervolgens een positieve wending in kan ontstaan.

Je gaat op zoek naar datgene wat bij een persoon met een vraag of probleem in het onbewuste speelt. Je bent geboren in een gezin, dat deel uitmaakt van een familie en dat noemen we een systeem. In dat systeem is alles met elkaar verbonden en hebben de ‘leden’ invloed op elkaar. Gebeurtenissen in een familie kunnen ook op volgende generaties van invloed zijn. Een oorlog, een scheiding, seksueel misbruik enzovoorts, kan doorwerken in het leven van anderen en dat kan iemands leven behoorlijk belasten.

Door middel van systemisch werk, krijg je hier inzicht in en kun je belastende factoren die bij anderen thuishoren en die je onbewust bij je hebt gedragen, loslaten.

Bij een familieopstelling ga je aan de slag met jouw hulpvraag. Dit kan met een groep mensen of individueel, met poppetjes of met vloerankers. Deze representeren jou en bepaalde familieleden, waarmee de onderliggende ‘verhoudingen’ gezien worden en in het bewustzijn komen. Door middel van interventies (zinnen die worden uitgesproken, bepaalde bewegingen die worden gemaakt) kan daar – meestal – een positieve wending aan gegeven worden. Doordat we in een systeem opgroeien waarin allerlei onzichtbare verbindingen zitten, kunnen we zonder dat we dat door hebben, verbonden zijn met onze (voor)ouders. Dit kun op verschillende vlakken onderzoeken: in jezelf, in je gezin van herkomst of in het bedrijf of organisatie waar je werkt.

Het mooie van dit werk vind ik dat er weinig woorden nodig zijn. In een kort interview kom je tot het thema waar iemand tegenaan loopt en daarmee gaan we aan het werk. Tijdens de opstelling is het vooral een kwestie van waarnemen wat gebeurt en hoe de representanten op elkaar reageren. Daar waar nodig laat ik de cliënt en representanten zinnen uitspreken. Door het uitspreken van de juiste zinnen komen emoties los en vallen blokkades weg. Heel krachtig en soms meedogenloos eerlijk. Het is belangrijk om zaken ‘die je ergens wel aanvoelt’ woorden te geven en uit te spreken.

Ethiek staat hoog in ons vaandel: we kijken alleen naar datgene waar jij naar mag kijken. Dus bijvoorbeeld hoe jij je verhoudt ten opzichte van je moeder. Maar we kijken niet naar wat er zich tussen jouw vader en moeder afspeelt; daar heb je als kind niets mee te maken.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Na 25 jaar als logopediste met autisme-specialisatie in het Speciaal Basis Onderwijs werd ik boventallig en ben ik me gaan omscholen. Ik had eerder al ervaring met familieopstellingen en heb daar toen – samen met onze dochter Milou – een opleiding van 1,5 jaar in gevolgd. Daarin heb ik persoonlijk een grote ontwikkeling doorgemaakt en ik voelde al heel snel dat in dit werk mijn passie en toekomst ligt. Ik heb inmiddels in honderden opstellingen ervaren hoe krachtig de inzichten zijn die ontstaan en hoe je met doeltreffende zinnen op zielsniveau helende bewegingen maakt. Zowel naar jezelf als naar anderen toe werkt dit heel verrijkend. En dat gun ik iedereen!

OPSTELLINGSDAGEN MET EEN HULP VRAAG

We hebben in huis een praktijkruimte waar we met groepen tot 10 personen werken en in de tuin hebben we een ruimte voor individueel werk en waar we met vier personen kunnen werken. Individueel werk ik met cliënten door tafelopstellingen met poppetjes, waarbij ieder poppetje dat de cliënt uitzoekt staat voor iets of iemand uit zijn (familie)systeem.

Of we gebruiken A4-tjes (vloerankers) op de grond die plekken van anderen in jouw systeem representeren. Door daar op te staan ervaar je op die plekken wat daar gebeurt in relatie tot jou.

Ook werk ik met opstellingen ‘in the mind’ waarbij ik vanuit een meditatie de cliënt begeleid in zijn of haar hoofd.

In onze groepsruimte organiseren we opstellingsdagen waar mensen naartoe komen met een hulpvraag of om een keer een opstelling mee te maken als representant. Daarnaast geven we avondcursussen (6 achtereenvolgende maandagen of woensdagen) waarbij we ingaan op de achtergrond van het systemisch werk en iedere avond één of twee cases opstellen.

Verder geven we trainingen in verbindende communicatie, waarbij je leert om vanuit behoeften naar jezelf en naar de ander te kijken i.p.v. vanuit oordelen. Weinig theorie en vooral heel veel oefenen. Het helpt je om – in relaties die belangrijk voor je zijn – met meer compassie naar jezelf en anderen te kijken. Als jij verandert, verandert alles om je heen!

Naast deze trainingen coach ik ook individueel: jongeren, jonge moeders en jonge gezinnen en vrouwen in de overgang. Toine coacht gezinnen, klanten individueel en ondersteunt in het bedrijfsleven en professionele organisaties leidinggevenden en medewerkers, management- en directieteams. Ik begeleid mensen graag via een traject, waarbij we elke keer bekijken wat het meest dient op dat moment. Naast systemisch coachen geef ik ook vlindermassages, waarbij een verbinding met het lichaam ontstaat, een diepe ontspanning en waarbij mogelijke blokkades worden verlicht of opgelost.

SAMENWERKING

Iedere opsteller heeft zijn eigen werkwijze en manier van begeleiden. In de basis werken Toine en ik op dezelfde manier en we versterken elkaar waar nodig. Eén van ons begeleidt de opstelling en de ander ondersteunt soms door te wijzen op een specifieke beweging tijdens de opstelling die je zelf net niet gezien hebt. Zelf ben ik rustig in mijn begeleiding en Toine zet ook zijn humor nogal eens in.

Ik voel me heel senang bij familieopstellingen en Toine voelt zich prettig bij organisatieopstellingen, mede gezien zijn achtergrond in het bedrijfsleven.

EEN WONDER

Ik ervaar nog steeds iedere opstelling als een klein wonder. Er zijn talloze voorbeelden van volwassenen die het leven als heel zwaar ervaren en dan tijdens de opstelling inzien dat ze het lot van één van hun ouders dragen. Terwijl dat als kind helemaal niet van jou is; iedere volwassene heeft de kracht en het recht om zijn of haar eigen lot te dragen. Door vanuit liefde en respect uit te spreken dat je vanaf nu het lot bij je moeder of vader laat ervaar je bij jezelf opluchting en dat je vader of moeder zijn/haar waardigheid terug krijgt. Er valt dan echt een last van iemands schouders af!

Ik heb prachtige voorbeelden op vele vlakken: ouder-kind, tussen partners, boos op een ex, kwesties tussen broers en zussen of strijd met een collega of leidinggevende.

INDIVIDUEEL

Ik werk graag individueel omdat ik dan alle tijd en aandacht heb voor de persoon. Na een kort gesprek doe ik een meditatie om rust te creëren en een bewustwording van het lichaam tot stand te brengen. Daarna pak ik de poppetjes of vloerankers erbij en gaan we kijken naar de plek van de persoon in kwestie binnen zijn of haar systeem. Vrijwel direct worden dynamieken helder waardoor de persoon wordt belast in het dagelijks leven en spreek ik zinnen uit die herhaald mogen worden om los te kunnen komen van de dynamiek. Na het werken wordt niet veel meer gesproken, zodat de beweging die is ontstaan van binnen kan doorwerken.

Tijdens de vlindermassages die ik geef komen soms ook zinnen bij me naar boven, die ik uitspreek op het moment dat de cliënt goed ontspannen is en echt in zijn lichaam aanwezig.

Soms ga ik eropuit met cliënten en hebben we een gesprek waaruit ik kan opmaken in wat voor patronen diegene zit en waarbij soms wat systemische verbanden naar boven komen. Daar kan ik vervolgens iets mee tijdens een opstelling.

In de coronatijd heb ik ook online gewerkt met opstellingen, dat werkt net zo krachtig.

MENSEN KOMEN VOORAL MET VRAGEN WAAR ZE TEGENAAN LOPEN IN HUN LEVEN.

Dit kunnen vragen van allerlei aard zijn. Lichamelijke ongemakken, zich psychisch niet prettig voelen, moeite hebben met relaties op allerlei vlak, problemen ondervinden op het werk in relatie met anderen of met hun leidinggevende, geen plek in de maatschappij kunnen vinden, geen keuzes kunnen maken, opvoedproblemen, een of meer kinderen hebben die (niet te verklaren) probleemgedrag vertonen, enzovoorts.

WANNEER ER GEHEIMEN ZIJN OF ZAKEN ONBESPROKEN BLIJVEN KUNNEN MENSEN DAAR ENORM MEE BELAST WORDEN.

Mensen die nog niet veel bezig zijn geweest op bewustzijnsvlak hebben vaak wat meer kans dat ze over zichzelf en anderen oordelen. Vanwege die oordelen is het dan heel spannend als je in een groep gaat werken en gaat kijken wat bij jou onder de oppervlakte leeft. De keuze voor een individuele sessie is dan prettiger.

Met een dieper bewustzijn, besef je dat je niets te oordelen hebt, dat alles er mag zijn van jezelf en van de ander en dat het belangrijk is dat alles wordt gezien. Wanneer er geheimen zijn of zaken onbesproken blijven kunnen mensen daar enorm mee belast worden, wat weer kan leiden tot allerlei problemen op psychisch of lichamelijk vlak.

In een opstelling wordt overigens niet helder wat een eventueel geheim inhoudt, er komen geen dingen boven water die geheim horen te blijven. Puur het ernaar kijken en het erkennen, zonder te weten wat het precies is, en uitspreken dat je het volledig ziet, kan een enorme opluchting teweegbrengen bij zowel hetgeen dat niet besproken wordt als degene die ermee belast is. Voor mensen die erg gevoelig zijn kan een dag met opstellingen ook wel vermoeiend zijn, en dan is de keuze om individueel werken ook soms prettiger.”

AANMELDEN FAMILIEOPSTELLINGEN

De familieopstellingen zijn gepland op 20 juni.

De cursusavonden familieopstellingen (6 avonden) starten op 12 juli. Aanmelden kan via mail of telefonisch.

Op de site staan alle activiteiten vermeld en mensen kunnen ook een afspraak maken voor een individuele sessie. Hierop staan nieuwe data voor de familieopstellingsdagen vanaf juli en augustus.

Onze sites: www.vantoor-coaching.nl en www.oogvoorjou.me

Onze mailadressen: toine@vantoor-coaching.nl ingrid@vantoor-coaching.nl en ingrid@oogvoorjou.me

Onze telefoonnummers: Toine 06-51410387 Ingrid 06-51429392

Deel dit op social media 🙏

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *