• Gezondheid

    Wel-Zijn in Menszijn

    In onze drukke maatschappij vervullen we allemaal een rol in de samenleving. De rol van: vader, moeder, mantelzorger, zus, partner, vriendin. De rol in je beroep verpleegster, kapper, politieman of verkoper. Deze rollen…